Projekty

Wiodące projekty realizowane przy udziale ekspertów Behave Eco.

Koncepcja realizacji Eko-Miasteczka Siewierz II

2008 – 2009. Zamawiający: TUP S.A.

Koncepcja zagospodarowania obszaru krakowskiego Zakrzówka - Kraków City Park

2008 – 2009. Zamawiający: Kraków City Park Sp. z o.o.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

2009 – 2022. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

LIFE + Ochrona kluczowych gatunków ptaków w warunkach presji aglomeracji warszawskiej

2012 – 2015. Zamawiający: miasto stołeczne Warszawa.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

2014 – 2015. Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego

2014 – 2015. Zamawiający: WWF Polska.

Ocena wsteczna stanu jednolitych części wód

2015. Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych

2015. Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Plany Utrzymania Wód

2015 – 2016. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w Poznaniu.

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich

2016. Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.